Het Koor

 

foto skk

 

Het Schouws Kamerkoor is in 1999 opgericht door musicus Sietse van Wijgerden, met als doel om met amateurkoristen een zo hoog mogelijk muzikaal niveau te bereiken. Daarom beschikken de leden wel over enige koorervaring en zijn ze bereid om het instuderen van de uit te voeren koorwerken ook thuis zelfstandig (of in groepjes) voort te zetten. Een geschoolde stem is niet vereist, maar omdat in een kamerkoor iedere stem van belang is, worden aspirantleden door de dirigent getest op enkele basisvaardigheden. Ook het soort stem (sopraan, alt, tenor of bas) is, uit het oogpunt van een goede balans, van belang. Behalve het nastreven van goede zangprestaties, staan natuurlijk het plezier in het zingen en musiceren voorop.

De concerten van het Schouws Kamerkoor worden vooral in ruimten gegeven waarin de klank van ons koor goed tot zijn recht komt. Vooral kerken beschikken vaak over een goede akoestiek voor vocale muziek en hebben daarom onze voorkeur.

De wekelijkse repetities worden op maandagavond van 19:45 – 22:00 uur gehouden in het koor van de Corneliuskerk te Noordwelle. Sinds september 2008 is de Schouwse musicus Wim Boer als dirigent aan het koor verbonden.

 

 

De leden zijn: Renée van den Hoek, Joke van Leeuwen, Ineke Versnel, Esther van der Klooster, Aafke van Dijk , Jacqueline Everwijn, Ellen Glaubitz, Els Berghout, Josée van de Putte, Piet van den Aarsen, Geertje Jansen, Gé Berghout, Wout Tims, Robert Wheatley, Jan Glaubitz, Wim Hack en Cees Versnel.

Per project zijn ook altijd projectzangers welkom!

Meezingen? U bent altijd welkom eens te komen luisteren op onze repetitieavond. Momenteel zoeken wij voornamelijk sopranen, tenoren en bassen.