Het Koor

Het Schouws Kamerkoor is in 1999 opgericht door musicus Sietse van Wijgerden, met als doel om met amateurkoristen een zo hoog mogelijk muzikaal niveau te bereiken. Daarom beschikken de leden wel over enige koorervaring en zijn ze bereid om het instuderen van de uit te voeren koorwerken ook thuis zelfstandig (of in groepjes) voort te zetten. Een geschoolde stem is niet vereist, maar omdat in een kamerkoor iedere stem van belang is, worden aspirant-leden door de dirigent getest op enkele basisvaardigheden. Ook het soort stem (sopraan, alt, tenor of bas) is, uit het oogpunt van een goede balans, van belang. Behalve het nastreven van goede zangprestaties, staan natuurlijk het plezier in het zingen en musiceren voorop.
Sinds september 2008 is de Schouwse musicus Wim Boer als dirigent aan het koor verbonden.

De concerten van het Schouws Kamerkoor worden vooral in ruimten gegeven waarin de klank van ons koor goed tot zijn recht komt. Kerken beschikken vaak over een goede akoestiek voor vocale muziek en hebben daarom onze voorkeur.

De wekelijkse repetities worden op maandagavond van 20.00 – 22.00 uur gehouden in het koor van de Corneliuskerk te Noordwelle. (Tijdelijk in de kerk van Dreischor)

De leden zijn:
Renée van den Hoek, Ineke Versnel, Marja Krans-Hofland,
Jacqueline Graven, Ellen Glaubitz, Josée van de Putte,
Gé Berghout, Willem Hesseling
Jan Glaubitz, Wim Hack,  en Cees Versnel

Per project zijn ook altijd projectzangers welkom!

Meezingen? U bent altijd welkom eens te komen luisteren op onze repetitieavond. Momenteel zoeken wij voornamelijk sopranen, tenoren en bassen.