Choral Evensong op 18 en 19 juni :

Introit: Lord have mercy. (Mendelssohn) een kort meerstemmig werk dat qua tekst en sfeer past bij het thema van de dag.
Preces: ( Ebdon) de voorzanger reciteert, het koor antwoordt meerstemmig
Office hymn: O gladsome lighthymne (Goudimel)die aansluit bij de tijd in het kerkelijk jaar (bijvoorbeeld Advent), met vaak een gregoriaanse melodie
Psalmen: Psalm 101 (Nicholson)In de Evensong worden psalmen op chant gezongen. Dit is een typisch anglicaanse stijl waarbij de tekst meerstemmig wordt gereciteerd op een korte frase muziek, een chant, die steeds wordt herhaald.
Eerste lezing: uit Johannes 4 : het Oude Testament
Magnificat:(Gibbons) lofzang van Maria, meerstemmig gezongen door het koor – al dan niet met orgel. In de lofzang, volgens Lukas 1, zingt Mariaj het uit van blijdschap nadat zij zich realiseert dat ze de moeder van Jezus zal worden.
Tweede lezing: uit Lucas : het Nieuwe Testament
Nunc dimittis: (Gibbons) lofzang van Simeon, meerstemmig gezongen door het koor – al dan niet met orgel. In deze lofzang, volgens Lukas 2, erkent Simeon dat het kind Jezus de door Israël verwachte Messias is.
Responses: (Ebdon) de voorzanger reciteert, het koor antwoordt meerstemmig
Collects: drie korte, door de voorzanger gereciteerde gebeden
Anthem/motet: How calmly the evening (Elgar) meestal een wat langer meerstemmig werk, a capella of met orgel
Closing hymn: The day Thou gavest, Lord, is ended
slothymne, gezongen door koor en alle aanwezigen
Blessing: zegen, gezongen of gesproken door de voorganger, soms gevolgd door
Dismissal: de heenzending, gezongen door koor.
Voluntary: orgelspel besluit de dienst

Voor inlichtingen: ineke.versnel@gmail.com. Tel.0653780361