Passie Concert

VIA CRUCIS:
Verstilling in de muziek van Franz Liszt door het Schouws Kamerkoor

Niemand heeft zó het lijden en sterven uitgebeeld in muziek als Franz Liszt.
In 14 zogenaamde staties in grote verstilling weet hij de luisteraar te raken en ons mee te nemen in het lijdensverhaal. Sobere, serene, muziek uit te voeren door zangsolisten, koor en piano.
Juist door die soberheid wordt door de componist ongelooflijk veel uitgedrukt.
Hij laat alle romantische versiering weg om zo door te dringen in de essentie van het verhaal, waardoor hij voor zijn tijd een nieuwe weg in slaat: modern en aangrijpend.
Via Crucis (kruisweg) is iets katholieks, maar het lijdensverhaal is universeel.
Franz Liszt gebruikt in zijn staties bijbelcitaten, liederen uit de R.K.liturgie en koralen uit de Lutherse kerk. Zo hoor je o.a. in een bewerking het bekende koraal: O Haupt voll Blut und Wunden van J.S.Bach.
Juist in de Adriaanskerk met zijn bijzondere akoestiek komt zijn werk goed tot zijn recht.
Het is Willem Hesseling die aan de hand van zijn 14 geschilderde Kruiswegstaties,
die hij in 2011 maakte,  een en ander zal vertellen en tonen. Werk dat al geëxposeerd is in Nederland, Duitsland, België en Zwitserland.
Willem is een veelzijdig kunstenaar en woont in Dreischor waar hij ook zijn atelier heeft.

Vóór de pauze kunt u luisteren naar werken uit de Renaissance periode van beroemde componisten uit de 16 en 17e eeuw..
Twee delen uit de Missa Brevis van Palestrina, een Italiaans componist die grote invloed heeft gehad op de katholieke muziek in de Renaissancetijd :
Agnus Dei, deel 1 en 2.
Daarna een werk van de Duitser Heinrich Schütz, die naast wereldlijke veel religieuze (Lutherse) muziek heeft geschreven: O hilf Christe.
Minder bekend is Andreas Hammerschmidt van wie honderden muziekstukken bewaard zijn gebleven.
De Engelse duivelskunstenaar Thomas Tallis is de grondlegger van de Engelse anglicaanse kathedraalmuziek. Hij presteerde het een 40-stemmig stuk te componeren t.g.v. de 40-jarige koningin.

Het concert is op 1 april in de Adriaanskerk te Dreischor. Aanvang 4 uur. Uitvoerenden: Schouws Kamerkoor. Dirigent is Wim Boer.
Entree: € 10 inclusief koffie.