Het Koor

Het Schouws Kamerkoor is in 1999 opgericht door musicus Sietse van Wijgerden,
met als doel om met amateurkoristen een zo hoog mogelijk muzikaal niveau te bereiken.

Daarom beschikken de leden wel over koorervaring en zijn ze bereid om het instuderen van
de uit te voeren koorwerken ook thuis zelfstandig (of in groepjes) voort te zetten.
Een geschoolde stem is niet vereist, maar omdat in een kamerkoor iedere stem van belang is,
worden aspirant-leden door de dirigent getest op enkele basisvaardigheden.
Ook het soort stem (sopraan, alt, tenor of bas) is, uit het oogpunt van een goede balans, van belang. 
Behalve het nastreven van goede zangprestaties, staan natuurlijk het plezier in zingen en musiceren voorop.

De concerten van het Schouws Kamerkoor worden vooral in  ruimten gegeven
waarin de klank van ons koor goed tot zijn recht komt.
Kerken beschikken vaak over een goede akoestiek voor vocale muziek en hebben daarom onze voorkeur.

De wekelijkse repetities worden op maandagavond van 19.45 – 21.45 uur gehouden in het
koor van de Adriaanskerk te Dreischor.